Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
February 23, 2011
Image Size
177 KB
Resolution
800×647
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
5,215
Favourites
383 (who?)
Comments
55
Downloads
112
×
Higanbana by yulankokoro Higanbana by yulankokoro
Higanbana ( 彼岸花 ) - Bỉ ngạn hoa.

Fanart of [Naruto] by Kishimoto-sensei
CP: Sasu x Naru
Sketch: Midnight (Banp) :iconbanp:, colored by Yulan.
Rough sketch: [link]-----------
T ci ny cảm gic như t trn nylon.... hon ton ko ăn mu ; ; Vẽ từ năm 2009 ( chắc vậy ?? lu đến nỗi ko nhớ g nữa - -" ) m đến năm 2011 mới t xong!


Sasuke quảng co dầu gội đầu trị gu.............. = = |||||||
Add a Comment:
 
:iconmirtika:
Mirtika Featured By Owner Sep 13, 2014
Wow..simply fantastic Naru fan art. The colors and composition. Just wow.
Reply
:iconanavrinevelina:
anavrinEvelina Featured By Owner May 8, 2013  Hobbyist Filmographer
Sooo beautiful! I love your wonderful drawing and this couple!! <3
Reply
:iconchisieumap:
Chisieumap Featured By Owner Sep 28, 2012
Đẹp qu chị ơi :)
Reply
:iconmaryfly:
maryfly Featured By Owner Apr 29, 2011  Hobbyist Traditional Artist
I can't believe there are no more favs on this!!!!!!!!!!! it's amazing!!! well done!!!!! ^_______^
Reply
:iconibychizu:
IbyChizu Featured By Owner Apr 9, 2011
Ngm dấm cũng dữ qu ha b! ^^ Chắc tui cũng cần giải quyết gấp mấy ci tranh ngm dấm ở nh!
Reply
:iconyulankokoro:
yulankokoro Featured By Owner Apr 9, 2011
dấm nh b ngm dc mấy năm rồi? =]]mau lấy ra xo nấu kẻo ln nước qu ko ăn mu nữa đu.
Reply
:iconibychizu:
IbyChizu Featured By Owner Apr 14, 2011
Khoảng hơn năm i, gần 2 năm. m giờ giấy t hết đc i m ơi. tui nhn cũng ngn m bỏ th uổng uổng T________T hic
Reply
:iconniji-iro:
Niji-iro Featured By Owner Mar 12, 2011
It turned out really beautiful! Higanbana is one of my favourite flowers!
Reply
:iconayuichi:
ayuICHI Featured By Owner Mar 6, 2011  Hobbyist General Artist
Wow, super pretty work! Great collab.
Reply
:icontajii-chan:
Tajii-chan Featured By Owner Mar 4, 2011  Hobbyist Traditional Artist
Oh, how beautiful! :love:

Such a wonderful collaboration between you two! :heart:
Reply
Add a Comment: