Shop Mobile More Submit  Join Login
WIP by yulankokoro WIP by yulankokoro
:iconyulankokoro:

WIP by yulankokoro

Watch
©2010-2015 yulankokoro
Bắt đầu thấy nhớ mini size. Vẽ tranh A4 mệt vãi :(
Add a Comment:
 
:iconshiroyuki-hime:
shiroyuki-hime Featured By Owner Mar 26, 2011  Hobbyist Traditional Artist
Wow, it's awsome!!!!!!!!!!!
Reply
:iconsakyachan:
sakyachan Featured By Owner Jan 10, 2010
sao chưa up lên >"< màu đẹ;p quá xD
Reply
:iconyulankokoro:
yulankokoro Featured By Owner Jan 10, 2010
đã xong đâu mà up '_'

chuyền qua cho Banp tô tiế-p rồi!
Reply
:iconthuyan:
ThuyAn Featured By Owner Jan 10, 2010
Mong chờ~
Reply
:iconbanp:
BANP Featured By Owner Jan 10, 2010  Hobbyist Traditional Artist
Xanh '__'

Cái gì thấ-p thoáng đằng sau thế kia?
Reply
:iconyulankokoro:
yulankokoro Featured By Owner Jan 10, 2010
cái mà mai em sẽ qua nhà chị scan lại ;) scan ở nhà Thư, về mở ra coi thấy khuyết mất 1 góc :_;
Reply
:iconbanp:
BANP Featured By Owner Jan 10, 2010  Hobbyist Traditional Artist
~"~
Reply
:iconyulankokoro:
yulankokoro Featured By Owner Jan 10, 2010
xao lại nhăn? ~"~ (nhăn theo)

mai mấy h qua dc? :p
Reply
:iconbanp:
BANP Featured By Owner Jan 10, 2010  Hobbyist Traditional Artist
Tại mấy tấm vẽ trên Campap mà có màu tối tối vầy scan lên hay bị đục ;__;

Tránh các giờ:

từ 12h30-2h30 (nghỉ trưa)
sau 5h30 chiều (nhà đông)
Tốt nhất đi sáng (nếu ko dậy trễ :P)
Reply
Hidden by Owner
:iconbanp:
BANP Featured By Owner Jan 10, 2010  Hobbyist Traditional Artist
Dạo này thức sớm lắm ;)

Về chỉnh PS lại vậy ^^;
Reply
:iconyulankokoro:
yulankokoro Featured By Owner Jan 10, 2010
:wow:

ồ, thật là ngạc nhiên à na, fangirl mà dậy sớm 8->

đang tu thân tề gia :-?
Reply
(2 Replies)
:icontenri:
Tenri Featured By Owner Jan 10, 2010  Student Writer
Wooooah, looks amazing so far!!
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
January 10, 2010
Image Size
123 KB
Resolution
600×800
Thumb

Stats

Views
5,085
Favourites
29 (who?)
Comments
28
Downloads
35

Camera Data

×